Experiment

Een belangrijk doel van Waddensleutels is om middels een grootschalige praktijkproef te testen welke factoren beperkend zijn voor de vestiging en langdurige stabiliteit van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee. In maart en april 2011 zijn daarom onder Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling in totaal 36 proefvlakken (12 onder elk eiland) van 20×20 meter aangelegd met verschillende behandelingen.
Op een deel van de proefvlakken zijn mossels neergelegd op de kale ondergrond, terwijl op andere vlakken eerst een kokosmat is aangelegd. Met de aanleg van de kokosmatten willen de onderzoekers testen of de mosselen beter overleven wanneer ze zich kunnen hechten aan een steviger ondergrond. Tot slot zijn er proefvlakken met alleen kokosmatten en vlakken waar niets is gedaan. Met de lege kokosmatten wordt getest of deze mogelijk ook geschikte vestigingsplaatsen zijn voor jonge mosseltjes.

  • Download hier het Google Earth bestand met de locaties van onze proef
  • Bekijk hier foto- en videomateriaal van de aanleg van de proef